Bok og artikler

Cappelen Damm Akademisk gav høsten 2016 ut boka SKAM – eksistens – relasjon – profesjon (Farstad, Marie). Boka er til salgs i alle butikker (i hylle eller på bestilling) og gjennom alle nettbokhandler, og ikke minst på Cappelen Damms egen nettside via følgende lenke:

https://www.cappelendammundervisning.no/_skam-marie-farstad-9788202527174

I tillegg har jeg skrevet følgende som er å finne i ulike tidsskrift, antologier og via bibsys:

  1. «Skam, skyld og ensomhet». Artikkel i antologien Trygge rom, Verbum Forlag, 2013.
  2. «Identitetsarbeid i spennet mellom selvaktelse og skam». Artikkel i Tidsskrift for sjelesorg, 3/2013.
  3. «Scham in der Therapie». Artikkel i Zeitschrift für Integrative Leib- und Bewegungstherapie für Deutschland, Niederlande, Österreich und Schweiz, 2012.
  4. Skammens spor. Avtrykk i identitet og relasjoner (Farstad, 2011), Oslo: Conflux Forlag.
  5. «Bygård i brann. Rapport fra et oppfølgingsarbeid iverksatt av politi og kirke». Erik J. Stabrun og Marie Farstad. Artikkel i Tidsskrift for sjelesorg, 2/2001.
  6. Masteravhandling ved det teologiske menighetsfakultet, «Skam – identitet – relasjon. En undersøkelse av skamerfaringen i lys av sjelesorg og psykoterapi, med særlig henblikk på skammens virkning på identitet og relasjonskompetanse», 2008.

Nye artikler er på vei, og de blir henvist til her når der er ferdige.