Psykoterapi

Jeg har drevet psykoterapi de siste 10 årene etter endt videreutdanning i integrativ terapi. Før jeg ble utdannet som psykoterapeut hadde jeg mange års erfaring innen sjelesorg (kirkens samtalepraksis), og i ettertid har jeg også vært ansatt på et senter for sjelesorg og veiledning i 6 år. Jeg skiller imidlertid mellom de to ulike praksisene, og driver i dag kun psykoterapi.

Integrativ terapi er en tysk psykoterapiretning som omfatter både psykoterapi, kroppsterapi, sosioterapi, noo-terapi (eksistensiell terapi med vekt på menneskets sjel og ånd) og arbeid med kreative medier. Mennesket sees som en helhet av kropp, sjel og ånd i en sosial og økologisk virkelighet. Det terapeutiske arbeidet legger vekt på å være ressursfokusert og helsefremmende, og belastninger, mangler og traumer arbeides med ut fra respekt for klientens ressurser og ekspertise på eget liv. Terapeuten er ekspert på sitt fag, mens klienten er eksperten i eget liv.

Terapi er en samhandlingsprosess mellom terapeut og klient, og det legges stor vekt på respekt og intersubjektivitet i praksis.